Kam na výlet

hrad Krašov

Zřícenina hradu Krašov zaujímá polohu v chráněné oblasti přírodního parku Hřešihlavy na skalnaté ostrožně nad vtokem Brodeslavského potoka do Berounky

Info Mapa

Libštejn

Tichému údoli jižně od Liblína vévodí tento osamělý hrádek svou vysokou, mohutnou věží. Vrch, na němž stojí, je z obou stran oddělen údolím dvou bystřin od sousedních zalesněných strání, které jej převyšují. Strmost návrší, na němž byl postaven, činila jej těžce přístupným.

Info Mapa

klášter Plasy

Cisterciácký klášter v Plasech založil roku 1145 kníže Vladislav II. Roku 1420 jej vypálila husitská vojska. Zadlužený klášter následující dvě století jen živořil, vzestup přišel až po třicetileté válce.

Web Info Mapa

zámek Manětín

Na místě dnešního barokního zámku původně stála středověká tvrz. Poté co v roce 1560 rod Hrobčičkých získal manětínské panství od Švamberků, stalo se město skutečným centrem panství a Jeroným Hrobčický z Hrobčic tvrz rozšířil a přestavěl na zámek.

Web Info Mapa

Mariánská Týnice

Mariánská Týnice je bývalé proboštství a poutní kostel Zvěstování Panny Marie cisterciáckého kláštera v Plasích v Mariánském Týnci u Kralovic, dnes sloužící jako Muzeum a galerie severního Plzeňska.

Web Info Mapa

zřícenina Březina

Na jih od březinského zámku se tyčí v zámeckém parku zřícenina hradu Březiny, kdysi střediska březinského panství. Hrad stojí nad vesnicí Březinou.

Info Mapa

hrad Křivoklát

Rozlehlý gotický hrad, původně lovecký hrad Přemyslovců, přestavěný na konci 15. stol. pro Vladislava Jagellonského. V 16. stol. vězení. R. 1643 vyhořel, na přelomu 19. a 20. stol. rekonstruován pro Fürstenberky.

Web Info Mapa