Řeka Berounka

Současná Berounka.

Berounka vzniká na severovýchodním okraji města Plzeň. Zdrojem vody jsou řeky Radbuza, Úhlava, Úslava a Mže, které se stékající v Plzni. Samotný název Berounka je užíván pro tok pod Plzní od soutoku Mže a Radbuzy u fotbalového stadionu.

Celková délka řeky je téměř 140 kilometrů. Berounka zaniká jejím vtokem v Roztokách u Prahy do Vltavy. Do jejího povodí spadá plocha více než 8,8 tisíce kilometrů čtverečních a její průměrný průtok je 36,0 m3/s při ústí do Vltavy.

Ještě v letech šedesátých byl pro řeku Berounku užíván v dolním toku pod Plzní název Mže. Změna názvu a její historický základ dodnes provází řada otázek. Podle Kosmovy kroniky je původní správný název Mže. V kronice je tok nazýván "Mse", "Msa" nebo "Misa".

V Gerlachově kronice z počátku 12. století se o řece vyskytuje mnoho záznamů, žádný však neuvádí, že by řeka Mže měla ještě jakýkoliv jiný název. První, kdo uvádí název řeky Berounka je plzeňský kronikář J. Taner, který za "Berounku" považuje tok Mže za městem Beroun až do soutoku s Vltavou. Název řece Berounce byl patrně dán podle města Beroun.

Řeka měla ještě jedno přechodné jméno. Watta. Příčina vzniku tohoto jména není známá, název vychází pravděpodobně z němčiny.

Turistické průvodce, odborné knihy a slovníky vydané v druhé polovině 20. století, si v mnoha případech protiřečí. Například naučný slovník vydaný roku 1962 uvádí, že Berounka je 246,8km dlouhý, největší přítok Vltavy. Pramení v Českém lese u Tachova, horní tok má až po Plzeň má název Mže. Jiný zdroj z roku 1969 naproti tomu uvádí, že Berounka je název řeky Mže v jejím dolním toku.

V současné době za Berounku považujeme tok od soutoku Radbuzy a Mže u městského stadionu až po jeho vtok do řeky Vltavy u Prahy.